Leikkiluola logo 300x

Kysely Leikkiluolan asiakkaille

Anna palautetta ja voita 5-kerran lahjakortti Leikkiluolaan!

Arena Center haluaa parantaa asiakaskokemusta ja kerää tällä kyselyllä tietoa Hakaniemen Leikkiluolan asiakkaiden tavoista, toiveista ja heille tärkeistä asioista. Vastaamalla kyselyyn autat yritystämme parantamaan palvelujamme. Kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa, jonka perusteella voimme kehittää nykyisiä toimintamalleja ja palveluja sekä kehittää uusia.

Kysely on nimetön, joten voit vastata luottamuksellisesti. Kyselyn lähettämisen jälkeen on mahdollista osallistua arvontaan, jossa arvotaan kaikkien yhteystietonsa jättäneiden kesken 3 kpl Leikkiluolan viiden kerran lahjakorttai. Yhteystietoja ei voi yhdistää kyselyn vastauksiin ja yhteystiedot hävitetään arvonnan jälkeen.

Kiitos arvokkaasta avustasi Leikkiluolan ja Arena Centerin muiden palveluiden kehittämiseen!

Taustatiedot

Asuinpaikan postinumero

Minkä ikäisten lasten kanssa yleensä vierailet Leikkiluolassa?

Jos vierailet eri-ikäisten lasten kanssa, voit valita useamman vaihtoehdon.

Millaisia asioita arvostat elämässäsi yleisesti?

Valitse viisi (5) sinulle tärkeintä asiaa.

Toiveesi lasten sisäliikuntapaikoille yleisellä tasolla

Millaisia asioita arvostat sisäliikuntapaikoissa yleisellä tasolla?

Valitse viisi (5) sinulle tärkeintä asiaa.

Leikkiluola

Mikä on parasta Leikkiluolassa?

Millaisia asioita arvostat Leikkiluolassa? Missä olemme onnistuneet?

Mitä asioita kehittäisit Leikkiluolassa?

Millaisilla muutoksilla voisimme palvella sinua entistä paremmin?

Millainen uusi palvelu tekisi Leikkiluolassa vierailustasi helpompaa?

Voisimmeko tuoda tarjolle jonkin uuden palvelun, joka vastaisi johonkin sinun tarpeeseesi? Onko jotain ongelmia, joihin haluaisit saada helpotuksen?

Mistä kanavista haluaisit saada tietoa Leikkiluolasta?

Mitä tiedotuskanavia pitkin haluaisit saada tietoa Leikkiluolan uutisista, tapahtumista ja tarjouksista?

Kahviopalvelut Hakaniemen Arena Centerissä

Millaisia tuotteita ostat yleensä Arena Centerin kahviosta?

Valitse tuotteita, joita ostat yleisimmin vierailullasi toimipisteessämme. Voit valita useita tuotteita.

Millaisia uusia tuotteita haluaisit toimipisteen kahvioon myyntiin?

Jos ostat jo tuotteita, niin kerro millaisia uusia tuotteita haluaisit myyntiin. Jos et nykyisin osta tuotteita, kerro mitkä asiat estävät oston tai millaisista tuotteista olisit kiinnostunut.

Arena Centerin palvelut yleisesti

Mitä muita Arena Centerin palveluja olet käyttänyt?

Leikkiluola on osa liikuntatiloja ja -palveluita tarjoavaa Arena Center Oy:tä. Valitse muita Arena Centerin palveluja, joita olet käyttänyt Leikkiluolassa käymisen lisäksi. Voit valita usean palvelun.

Mikä on parasta Arena Centerissä?

Millaisia asioita arvostat Arena Centerin toiminnassa? Missä olemme onnistuneet?

Mitä asioita kehittäisit Arena Centerin toiminnassa?

Millaisilla muutoksilla voisimme palvella sinua entistä paremmin?

Kanta-asiakasjärjestelmä

Millaiset asiat saisivat sinut liittymään Arena Centerin kanta-asiakkaaksi?

Jos Arena Centerillä olisi kanta-asiakasjärjestelmä, millaisia etuja haluaisit saada siihen liittymällä? Valitse viisi (5) sinulle tärkeintä asiaa.

Muita mahdollisia ideoita kanta-asiakasjärjestelmään?

Esimerkiksi missä muodossa kanta-asiakkuus olisi sinulle helpointa todentaa (sovellus, kortti, yms.)? Muita yleisiä ideoita?